Tóc cũ đã uốn phối màu 1 năm. Màu bền và uốn vẫn còn nếp.

Tóc cũ đã uốn phối màu 1 năm. Màu bền và uốn vẫn còn nếp.

Tóc cũ đã uốn phối màu 1 năm. Màu bền và uốn vẫn còn nếp.

Tóc cũ đã uốn phối màu 1 năm. Màu bền và uốn vẫn còn nếp.
© 2018 HAIR SALON TỐ QUYÊN - web design : nina.vn
Đang online: 16   |   Truy cập tuần: 232   |   Truy cập tháng: 880   |   Tổng truy cập: 683874